راهنمای انتخاب سایز تیشرت

  • اندازه گیری‌ها را مطابق شکل انجام دهید.
  • اگر اندازه گیری های شما بین دو سایز قرار گرفت، سایز کوچکتر را برای این که لباس جذب تر و سایز بزرگ تر را برای لباس آزاد تر انتخاب کنید.
  • به دلیل خطای دوخت لباس‌ها، امکان متغییر بودن سایزهای اعلام شده به اندازه یک سانتی‌متر بزرگتر یا کوچکتر می‌باشد.

size